Místní akční plán vzdělávání

Místní akční skupina Podještědí z. s. (ve zkratce MAS Podještědí) je na základě dohody relevantních aktérů z území zpracovatelem (realizátorem) projektů MAP Liberecko a MAP Jablonecko.

Zkratka MAP se používá pro Místní Akční Plán vzdělávání. Tento koncepční dokument je zaměřen na témata předškolního a základní vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a oblasti s těmito tématy přímo související. Místní akční plán vzdělávání je zpracováván na spádové území obce s rozšířenou působností (ORP). MAS Podještědí tedy zpracovává dva MAPy:

  • pro spádovou oblast ORP Liberec → MAP Liberecko
  • pro spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou → MAP Jablonecko
Výstupy projektu jsou klíčové pro další financování projektů mateřských a základních škol a dalších akterů vzdělávání v řešeném území z národních a zejména evropských zdrojů. 
 
Projekty neuvedené v MAP se nebudou moci ucházet o podporu z hlavních zdrojů financování v aktuálním programovacím období, tj. ze zdrojů IROP a OP VVV !!!

Aktuality

Beseda: Učení a prožívání u dětí s ADHD (19. 10. 2021)

27.09.2021 14:29
Vážené učitelky, vážení učitelé, zveme Vás i rodiče vašich žáků na diskuzní setkání na...

Seminář: Pracovní právo ve školství a praktické příklady, ZŠ (PhDr. Mgr. Jiří Valenta) 11. 11. 2021

14.09.2021 14:33
Vážené ředitelky, vážení ředitelé,  dovolujeme si vás pozvat na...

Když se řeč správně nevyvíjí – Logopedie hrou s Lucií Bašovou (2. 10. 2021)

14.09.2021 14:32
Vážené učitelky, vážení učitelé,  zveme Vás i rodiče vašich žáků na vzdělávací seminář na...

Beseda: Co dělají naše děti, když jsou on-line (11. 10. 2021)

14.09.2021 14:32
Vážené učitelky, vážení učitelé, zveme Vás i rodiče vašich žáků na diskuzní setkání na...

Workshop pro učitele: Jak děti rozepsat – Fantastické literární dílny (20. 9. 2021)

02.09.2021 08:53
Vážené učitelky, vážení učitelé a vážení studenti českého jazyka, zveme vás na vzdělávací...

Workshop pro učitele: Komiksem ke čtenářství (16. 9. 2021)

02.09.2021 08:52
Vážené učitelky, vážení učitelé a vážení studenti českého jazyka, zveme vás na vzdělávací...

Setkání ředitelů MŠ: Motyčkovic klika (30. 8. 202)

19.08.2021 10:27
Vážené ředitelky, dovolte abych Vás pozval na neformální setkání ředitelek mateřských škol u...

Řemesla regionu pro děti - nabídka pro letní měsíce 2021 (MAP Jablonecko II)

24.06.2021 13:34
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogové, vážení...

Kurz pro vedoucí a instruktory příměstských táborů (18. -19. 6.2021)

10.06.2021 10:25
Vážené paní, Vážení pánové, zveme Vás na vzdělávací kurz pro volnočasové pedagogy na...

On-line přednáška: "Děti, digitální závislost a my" (25. 5. 2021)

14.05.2021 10:17
Milí rodiče a učitelé, zveme Vás na přednášku na téma „Děti, digitální závislost a...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>